VRBET888
เกมคาสิโนออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในขณะนี้

ลงทะเบียนวัคซีนโควิด 19

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 นั้นถือเป็นอุบัติใหม่ที่มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ปัจจุบันทั่วโลกมีผู้ป่วยติดเชื้อจากไวรัสโควิดเป็นจำนวนมาก และเสียชีวิตมากกว่า 2 ล้านรายสำหรับประเทศไทยนั้นแม้จะมีมาตรการป้องและควบคุมการแพร่เชื้อไวรัสอย่างเข้มงวดก็ยังพบผู้ป่วยติดเชื้อเป็นจำนวนมาก โดยมียอดผู้ป่วยสะสมมากกว่า 4 หมื่นคน ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสนั้นสามารถมีอาการได้หลากหลายตั้งแต่ไม่มีอาการเลยจนถึงปอดอักเสบขั้นรุนแรง  หรืออาจะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตระยะฟักตัวของเชื้อไวรัสคือ 14 วันหลักจากได้รับเชื้อ โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมีอาการของโรคประมาณ 4-5 วันอาการที่พบมากที่สุดคือ ไข้ ไอแห้ง คัดจมูกและอ่อนเพลีย อาจพบอาการปวดเหมื่อยตามตัว ลิ้นไม่รับรส เจ็บคอ ปัจจุบันรัฐบาลไทยได้มีการฉีดวัคซีน 2 ยี่ห้อคือ แอสต้าเซเนกา (AstraZeneca) กับ ซิโนแวค (Sinovac) และมีการเปิดระบบหมอพร้อมให้บริการจองวัคซีนโควิด 19 ผ่านอแอปหมอพร้อม หรือ LINE OA หมอพร้อม องค์กรของหน่วยรัฐและภาคเอกชนนั้นยังเปิดให้มีการจองวัคซีนโควิดด้วยตนเองได้ โดยไม่ต้องผ่านแอปหมอพร้อม ท่านสามารถลงทะเบียนได้ทั้งโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกกชนเพื่อให้ทางโรงพยาบาลนัดทำการนัดหมายการฉีดวัคซีนโควิดวิดแบบกลุ่มได้โดยไม่เกี่ยวกับหมอพร้อมได้

หน่วยงานที่เปิดให้มีการจองวัคซีนโควิด

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดระลอก 3 นั้นถือเป็นสถานการณ์ที่ร้ายแรงเลยก็ว่าได้ ดังนั้นการได้รับการวัคซีนป้องกันโควิดจึงถือเป็นความหวังสำคัญที่คนไทยส่วนใหญ่ตั้งความหวัง องค์การของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอกชนสามารถนัดหมายฉีดวัคซีน ล่าสุดโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งได้เปิดให้มีการลงทะเบียนการจองวัคซีนโควิด โดยท่านสามรถเข้ารับวัคซีนโควิดแบบทางเลือก หรือ วัคซีนซีนทางเลือกด้วยตนเองในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมีการเปิดให้ใช้ระบบของกรุงเทพมหานคร

-   พื้นที่กรุงเทพเปิดให้ลงทะเบียนการจองวัคซีนฟรีผ่านโครงการไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย ให้ผู้ที่อาศัยในกรุงเทพ อายุตั้งแต่ 18-59 ปีที่ไม่ได้อยู่เป็น 7 กลุ่มโรคเสี่ยงผ่านเว็บ www.ไทยร่วมใจ.com

-  ต่างจังหวัดทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศที่เปิดทำการการจองวัคซีนผ่านช่องทางต่อไปนี้

1) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม ) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ โรงพยาบาลรัฐใกล้บ้าน

2) ระบบออนไลน์ของแต่ละจังหวัด ทั้งแอแชปพลิเคชัน เว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์มอื่นๆที่ทางจังหวัดกำหนด

3) ช่องทางลงทะเบียนฉีดวัคซีนหมอพร้อมนั้น ท่านสามารถลงทะเบียนได้ทาง LINE OA หรือแอดไลน์ หมอพร้อม  ท่านสามารถโหลดแอปหมอพร้อมได้ทั้ง ระบบ iOS และ ระบบ Android

วัคซีนทางเลือก วัคซีนซิโนฟาร์ม

จากการจัดสรรวัคซีนของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลันจุฬาภรณ์ นั้น ล่าสุดได้มีการประกาศเพื่อแจ้งรายละเอียดให้ทุกท่านได้ทราบผ่านเฟซบุ๊คโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลันจุฬาภรณ์ล่าสุดได้มีการแจ้งรายระเอียดชื่อโรงพยาบาล 23 แห่งที่เข้าร่วมให้บริการการจองวัคซีนวัคซีนทางเลือก วัคซีนซิโนฟาร์ม สำหรับประชาชนที่อยู่นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่สีแดงเข้มงวดในกรุงเทพ เขตปริมณฑลและ 4 จังหวัดภาคใต้ โดยเปิดให้ลงทะเบียนการจองวัคซีนทางเลือก วัคซีนซิโนฟาร์มผ่านทางเว็บไซต์ https://sinopharm.cra.ac.th และแปพลิเคชั่น CRA SINOP เปิดให้บริการทั้ง ระบบ iOS และ ระบบ Android  การจองวัคซีนนั้นท่านสามรถจองวัคซีนซิโนฟาร์มราคา 1,554 ( โดสละ 777 บาท ) การจองวัคซีน 1 สิทธิ์ ต่อ 1 บัญชีทั้งนี้ผู้จองสิทธิ์จะไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้ทุกกรณี

 

 

วัคซีนทางเลือกวัคซีนโมเดอร์นา ( Moderna ) 

ทางองค์การเภสัชกรรม ได้มีการเซ็นสัญญาซื้อวัคซีนชนิด mRNA ของบริษัทโมเดอร์นาจำนวน 5 ล้านโดสในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้  จึงส่งผลให้มีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งได้มีการเปิดให้บริการการจองวัคซีน เพื่อนำมาให้บริการกับประชาชนทั่วไปที่สนใจและมีกำลังทรัพย์ในการจ่ายเงินโดยผู้ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนภาครัฐในการดำเนินการสั่งซื้อคือ องค์การเภสัชกรรม แต่ในขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งได้เริ่มออกมาประกาศคืนเงินมัดจำให้กับผู้สั่งจองวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นาเนื่องจากโรงพยาบาลไม่ได้รับการจัดสรรโควต้าวัคซีนโมเดอร์นาตามที่ร้องขอไปกับสมาคมโรงพยาบาลเอกชนเนื่องจากทางโรงพยาบาลได้รับการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นามาน้อยกว่าจำนวนที่สั่งจองไป โรงพยาบาลเอกชนได้รับการจัดสรรวัคซีนจำนวน 3.9 ล้านโดส วัคซีนโมเดอร์นาล็อตถัดไปที่คาดว่าจะสั่งซื้อเพื่อนำเข้ามาในไตรมาส 2 ปี 65 นั้นต้องรอพิจารณาอีกครั้งเรื่องจากอยู่ในระหว่างการพัฒนาวัคซีนโควิดเพื่อประสิทธิภาพในการสร้างภูมิต้านทานที่สูงขึ้น

ชาวต่างชาติสามารถฉีดวัคซีนโควิดในไทยได้อย่างไร 

จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่ยังไม่มีท่าทีจะหยุด ภาครัฐและเอกชนจึงเร่งจัดหาวัคซีนโควิดเพิ่มโดยรัฐบาลมีนโยบายให้บริการฉีดวัคซีนให้กับทุกคนไม่ว่าจะสัญชาติใดก็ตามหากท่านมีความสมัครใจในการรับวัคซีนโควิด ท่านก็จะได้รับวัคซีนป้องกับวิดทั้งซิโนแวคและแอสต้าเซเนก้า โรงพยาบาลจะเปิดให้บริการทั้งชาวต่างชาติกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง สามารถลงทะเบียนการจองวัคซีนผ่านเว็บไซต์ www.ThailandIntervac.com การได้รับวัคซีนป้องกันโควิดนั้นจะช่วยลดความลดความรุนแรงของการระบาด ก่อนการประกาศใช้วัคซีนทุกชนิดในประเทศไทยนั้นจะต้องได้รับการประเมินคุณภาพประสิทธิผลและความปลอดภัยจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ( อย ) ก่อนเพื่ออนุมัติป้องกันโควิด 19 ต่อไป

 

 

#TAG ที่เกี่ยวข้อง
#Relative Post โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line Icon
imgserviceimg 14
ลงทะเบียนอย่างรวดเร็ว
ลงทะเบียนน้อยกว่า 60 วินาที
imgserviceimg 24
มีโปรโมชั่นมากมาย
ทุกการเล่นจะมีโบนัสต้อนรับ
imgserviceimg 44
พบกับเกมใหม่สุดมันส์
แค่สมัครเข้าสู่ระบบก็สามารถเล่นได้แล้ว
imgserviceimg 34
ฝากถอน ออโต้
ฝากไม่ต้องแจ้ง เครดิตเข้าภายใน 15 วินาที ถอนเข้าภายใน 1 นาที
c2ac li2
Copyright © 2023 Supported by
cross